Europe

European Union languages

 • Bulgarian
 • Danish
 • German
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • Flemish
 • French
 • Greek
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • Catalan
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Maltese
 • Dutch
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Swedish
 • Slovakian
 • Slovenian
 • Spanish
 • Czech
 • Hungarian

European languages outside the EU

 • Albanian
 • Armenian
 • Azerbaijanian
 • Bosnian
 • Flemish
 • Georgian
 • Icelandic
 • Kazakhian
 • Croatian
 • Macedonian
 • Montenegran
 • Moldovan
 • Russian
 • Serbian
 • Turkish
 • Ukrainian
 • White Russian/Belarusian